Your search: Arsip Pengurus Gereja Protestan di Hindia-Belanda / Indonesia (GPI)
Search this archive
>
Search terms
Search tips!

Wildcards can be used:

  • ? (question mark) replaces a letter
  • * (asterisk) replaces a number of letters
  • By putting a $ (dollar sign) in front of a search term, you look for words that are similar.
 
 
Prakata / Voorwoord
Prakata M. Asichin, Kepala ANRI
Voorwoord door M. Asichin, Directeur-Generaal van het ANRI
Prakata Pdt. Dr. S. Hakh, Ketua Umum GPI
Voorwoord door Pdt. Dr. S. Hakh, Algemeen Voorzitter van de GPI
Ucapan terima kasih penulis
Woord van dank door de schrijver
Pendahuluan
1. Gereja Protestan Hindia Belanda / Indonesia * 
2. Sejarah Gereja Protestan
3. Sumber Pustaka
4. Sejarah arsip
5. Struktur dan tematik arsip
6. Arsip dan nasib pengurus gereja serta jemaat selama masa pendudukan Jepang
7. Dokumen-dokumen mengenai masa pendudukan Jepang
8. Penelitian arsip, peristilahan (terminologi)
Inleiding
1. De Protestantse Kerk van Nederlands-Indië / Indonesië * 
2. De geschiedenis van de Protestantse Kerk
3. Literatuur
4. Geschiedenis van het archief
5. Structuur en thematiek van het archief
6. Het archief en de lotgevallen van Kerkbestuur en gemeenten tijdens de Japanse bezetting
7. Documenten over de Japanse bezetting
8. Raadpleging van het archief, terminologie
Daftar Pustaka / Literatuur
Daftar singkatan dan istilah khusus / Lijst van afkortingen en bijzondere termen
Inventaris
I. Bestuur
III. Relatie tot de overheid
IV. Personeelszaken en Financiën
VI. Interne Kerkelijke Relaties
VIII. Kerkelijke werkterreinen
X. Het publieke domein
XI. Het Geheim Archief
XII. Losse Stukken
XIII. Fotoarchief
Attributes
Date:
1844 – ± 1950
Nederlandse titel:
Het Archief van het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië / Indonesië (PKNI)
Deskripsi:
GEREJA PROTESTAN DI HINDIA BELANDA / INDONESIA adalah gereja protestan paling tua di Asia: lebih dari 400 tahun. Untuk warga Kristen Indonesia, Gereja Protestan merupakan benteng paternalisme warga kulit putih. Sebab itu, warga Kristen di Maluku, Minahasa dan Timor berjuang untuk mencapai kemandirian gerejawi. Tahun 1934 dan 1935 pengurus pusat gereja di Batavia menyetujui diadakannya pemilihan synode di Tomohon dan Ambon. Tahun 1947 dan 1948, gereja di Timor dan Indonesia Barat juga menjadi mandiri. Masa pendudukan Jepang dan Revolusi merupakan titik balik dalam sejarah agama Kristen di Indonesia. Buku ini merupakan hasil inventarisasi arsip pengurus gereja yang kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Buku ini juga menyajikan seleksi dokumen-dokumen tentang Gereja Protestan selama masa pendudukan Jepang (1942-1945). Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan secara digital pada www.sejarah-gpi.org.
Inventory:
DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLANDS-INDIË / INDONESIË is de oudste kerk in Azië: meer dan 400 jaar oud. Voor Indonesische christenen was zij lang een bolwerk van blank paternalisme. De christenen in de Molukken, de Minahassa en Timor streefden daarom naar kerkelijke zelfstandigheid. Het centrale kerkbestuur in Batavia ging in 1934 en 1935 akkoord met synodeverkiezingen in de Minahassa en de Molukken. In 1947 en 1948 werden ook de kerken van resp. Timor en Westelijk Indonesië zelfstandig. De Japanese bezetting en de tijd van de Revolutie betekenden een keerpunt in de geschiedenis van het christendom in Indonesië. Dit boek is het resultaat van de inventarisatie van het archief van het kerkbestuur, dat nu berust in het Arsip Nasional Republik Indonesia te Jakarta. Het geeft tevens een selectie van documenten betreffende de Protestantse Kerk gedurende de tijd van de Japanse bezetting (1942-1945). Deze documenten zijn digitaal gepubliceerd op www.sejarah-gpi.org.
Author:
Dr. Hendrik E. Niemeijer
Category:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS