Your search: Bank gambar

Bank gambar

beacon
273 foto
order by:
 
 
view as:
Page: 1
 • previous | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • next
 
 
Erfgoedstuk
Photo
1 Bouw van de Opleidingsschool te Soë, 1936. "Het cement stampen. Daar hier veel roode aarde is werd die aarde eerst gebakken en daarna gestampt voor het roode cement.", 1936
Date:
1936
Penanggalan:
1936
Terjemahan:
Pembangunan Sekolah Pendidikan Guru di Soë, 1936. "Menumbuk semen. Oleh karena terdapat banyak tanah merah maka mula pertama tanah itu dibakar dahulu dan baru ditumbuk menjadi semen mereah."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
111 "Kalabahi", 1932
Date:
1932
Penanggalan:
1932
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
110 "Kalabahi", 1932
Date:
1932
Penanggalan:
1932
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
109 "Kalabahi", 1932
Date:
1932
Penanggalan:
1932
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
108 "Kerstkist Kalabahi. Kerstkist. Wordt jaarlijks gezonden door C.J.M.Y. uit A’dam.", 1932
Date:
1932
Penanggalan:
1932
Terjemahan:
"Peti Natal Kalabahi. Peti berisi hadiah Natal. Dikirim setiap tahun oleh C.J.M.Y. dari Amsterdam."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
107 "Radjazoon van Amfo’an, kroonpretendent, die 2 ½ (woord ontbreekt) bij ons woonde en nu de Holl. school te Koepang bezocht.", 1932
Date:
1932
Penanggalan:
1932
Terjemahan:
"Putera raja Amfo’an, calon pengganti raja yang tinggal bersama kami selama 2 ½ (kata-kata hilang) dan kemudian belajar di Sekolah Belanda di Koepang."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
106 Cursisten van de cursus guru-juma'at te Camplong. In het midden de Inlands leraar van Camplong, M. Nalle, 1933., 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Para peserta kursus guru jemaat di Camplong. Di tengah, pendeta pribumi Campling, M. Nalle, April 1933.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
105 "Huwelijk v./d. Cand. Inl. Leer. A. Nai’ola. Achter Njorah Naïola: M. Nalle, Inl. Leer. Tjamplong. Achter Goeroe Naïola: N. Moeni, goeroe T’atoehona. De getuigen. 19 april ’33.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
"Pesta pernikahan calon guru pribumi. A. Nai’ola. Di belakang, Njorah Naïola: M. Nalle, guru pribumi. Tjamplong. Di belakang, Guru Naïola: N. Moeni, guru T’atoehona. Para saksi. 19 April ’33."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
104 Het eenvoudige interieur van het protestantse kerkje te Camplong. Zittend de Inlands Leraar van Camplong, M. Nalle, 1929, 1929
Date:
1929
Penanggalan:
1929
Terjemahan:
Interior sederhana gereja kecil Protestan di Camplong. Duduk, pendeta pribumi Camplong, M. Nalle, 1929.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
103 "Kerkje te Tjamplong.", 1929
Date:
1929
Penanggalan:
1929
Terjemahan:
"Gereja kecil di Tjamplong"
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
102 Camplong, 1933. "Onze pleegkinderen. Tjamplong.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Camplong, 1933. "Anak-anak asuh kami. Tjamplong."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
101 Camplong, 1933. "Waar wij de Kerstdagen van ’32 doorbrachten. T’atoekona: de pasanggrahan en school.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Camplong, 1933. "Tempat kami melewati hari-hari Natal tahun ’32. T’atoekona: pesanggrahan dan sekolah."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
100 Camplong, 1929. "Kerkje te Tjamplong", 1929
Date:
1929
Penanggalan:
1929
Terjemahan:
Camplong, 1929. "Gereja kecil di Tjamplong"
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
99 Camplong, 1933. "Timmerles voor de Goeroe-Djoema’at-cursisten. In ’t midden zittend: de timmerman.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Camplong, 1933. "Pelajaran pertukangan kayu untuk peserta kursus Guru Jemaat. Duduk di tengah: tukang kayu."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
98 Camplong, 1933. "Huwelijk v./d Cand.-Ind.-Leer. A. Nai’ola. Feestgangers. 19 april ’33.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Camplong, 1933. "Pesta perniukahan calon guru pribumi A. Nai’ola. Yang menghadiri pesta. 19 April ’33."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
97 Camplong, 1929. "Kerkje te Tjamplong", 1929
Date:
1929
Penanggalan:
1929
Terjemahan:
Camplong, 1929. "Gereja kecil diTjamplong"
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
96 Camplong, 1933. "Huwelijk v/d. Cand. Inl.-Leeraar A. Nai’ola. Het bruidspaar met familie. 19 april 1933.", 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Terjemahan:
Camplong, 1933. "Pesta pernikahan calon guru pribumi A. Nai’ola. Foto pengantin bersama keluarga. 19 April 1933."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
95 Zuid N. Guinea. "De "gemeente" Toeray, vergaderd voor het schoolgebouw. De schoolkinderen zien er behoorlijk gekleed uit, maar dat is dan alleen omdat ze gekiekt zullen worden; na verloop van de school loopen ze rond in Adamscostuum. Goeroe Tuhumury (links) is verplicht al de schoolkinderen bij zich in huis te nemen (zie blz. 19 v.h. verslag). Nauwelijks in Ambon terug vernam ik dat goeroe Noya (in ’t midden, wit colbert met das) plotseling was overleden (long-t.b.c.), terwijl zijn vrouw in Merauke was. Deze goeroe hoorde thuis in Jawar, 8 K.M. van Toeray. De 5e van rechts is de toeagama Willem Sihalatua, die zooveel tegenkanting van de Roomschen en van het Bestuur ondervond, dat hij er zenuwziek van werd.", zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Zuid N. Guinea. "Jemaat" Toeray, mengadakan rapat di depan gedung sekolah. Murid-murid nampak berpakaian cukup rapi, tetapi itu hanya karena mereka akan dipotret; sesudah usai sekolah, mereka kembali bertelanjang ria. Guru Tuhumury (kiri) diwajibkan menampung semua murid di rumahnya (lihat hal. 19 di laporan). Saya baru saja tiba kembali di Ambon, ketika saya mendapat kabar bahwa guru Noya (tengah, berjas putih dan berdasi) tiba-tiba telah meninggal dunia (t.b.c.), sementara istrinya berada di Merauke. Guru tersebut tinggal di Jawar, 8 km. dari Toeray. Noor 5 dari kanan adalah Willem Sihalatua, ‘toeagama’, yang mendapat banyak perlawanan dari kelompok orang Katolik dan dari Dewan sehingga membuat sarafnya tertekan."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
94 Zuid N. Guinea. "Groepje Kaja-kaja’s voor hun woning, die is opgetrokken van gaba-gaba en bedekt met de bast van de kajoepoetih-boom. Men heeft deze woningen daar gebouwd op last van het Bestuur, maar men woont er niet in. Men eet en slaapt op den grond voor het huis om een houtvuurtje, gedeeltelijk op deze foto zichtbaar. Hier zijn we in Toeray, een negorij a.d. Meraukerivier 18 u. varens met het gewestelijk vaartuig. Aan den overkant ligt de Roomsche kampong Eramboe. Hier bestaat een vinnige concurrentie, meestal in het nadeel v.d. Protestantsche kampong Toeray. Op den voorgrond een van de honderden honden, die men in elke Kaja-kaja-kampong aantreft. Is een Kaja-kaja er toe over gegaan zich in kleeren te steken, dan heet hij “marim poeanim”(op de kiek 2 mannen en 1 vrouw). Timorreezen en Ambonneezen heeten hier “poeanim”. Staande 2e van links: Dioeng (zie blz. 7 v. h. verslag).", zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Papua Selatan. "Sekelompok orang Kaja-kaja di depan rumah mereka yang terbuat dari gaba-gaba dan ditutupi dengan kulit pohon kayu putih. Rumah-rumah itu dibangun di tempat itu atas perintah Dewan, tetapi tidak dihuni. Orang makan dan tidur di tanah di depan rumah, mengelilingi api unggun kecil yang sebagian nampak di foto ini. Kami berada di Toeray, sebuah dusun pada sungai Merauke, 18 jam berlayar dengan perahu setempat.Di seberang terdapat kamung Eramboe yang penduduknya beragama Katolik Romawi. Ada persaingan tajam, biasanya merugikan kampong Toeray yang penduduknya beragama Protestan. Di bagian depan adalah salah se-ekor dari ratusan anjung, yang lazim ditemui di setiap kampong Kaja-kaja. Apabila seorang Kaja-kaja berkenan memakai busana, maka dia disebut“marim poeanim” (di foto 2 laki-laki dan 1 perempuan). Orang-orang Timor dan Ambon di sini disebut “poeanim”. Berdiri nmr 2 dari kiri: Dioeng (lihat hal. 7 di laporan)."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
93 Zuid N. Guinea. "Een groep Ambonneezen in het binnenland van Z.N. Guinea. Het zijn in hoofdzaak onze goeroe’s en hunne huisgezinnen. Laten wij niet ophouden voor deze menschen te bidden want zij hebben het soms zeer moeilijk in die eenzame kampongs, (zie blz. 21 van het verslag). Goeroe Patty, staande 6e v. rechts, moest ongeveer 70 K.M. met een doorgesneden arterie in de pols naar Okaba loopen, vandaar moest hij per zeilprauw naar Nerauke om in het hospitaal te worden behandeld. Hij kwam er meer dood dan levend aan door te groot bloedverlies. Goeroe Pesulima (id. 5e van rechts) verloor zijn vrouw bij een bevalling en het scheelde niet veel of men had haar in een kist van gaba-gaba moeten begraven. Met 3 kleine kinderen is hij nu met verlof in Ambon.", zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Papua Selatan. "Sekelompok orang Ambon dari pedalaman Papua Selatan. Sebagian terbesar adalah guru-guru kami bersama keluarga mereka. Hendaknya kita jangan berhenti berdoa untuk mereka karena terkadang mereka hidup mereka di kampong-kampung yang sepi sangat susah, (lihat hal. 21 dalam laporan). Guru Patty, berdiri nmr 6 dari kanan, terpaksa harus berjalan sekitar 70 K.M. dengan nadi yang terpotong ke Okaba dan dari sana dengan perahu layer ke Merauke sebelum dapat dirawat di rumah sakit. Dia yanris meninggal akibat kehilangan banyak darah. Guru Pesulima (id. nmr 5 dari kanan) kehilangan istrinya pada waktu melahirkan, dan jenazah istrinya nyaris dikubur dalam sebuah peti yang terbuat dari gaba-gaba. Sekarang dia sedang cuti di Ambon bersama 3 anak-anaknya yang masih kecil."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
92 Zuid N. Guinea. "Schoolkinderen in Po-Epe voeren een Ambonschen rijdans uit in uniforme broekjes en baadjes, waarmee in Okaba op het Koninginnefeest verschenen. Deze kleeren werden gekocht van de opbrengst der schooltuinen (in hoofdzaak aardvruchten). Het is een ongesubsidieerde school. De goeroe zorgt meteen voor de “gemeente” Jawimoe, ± 34 K.M. van Po-Epe verwijderd: 4 dagen dienst in Po-Epe en 2 in Jawimoe. Jawimoe is hoofdzakelijk Roomsch geworden, wij hebben er slechts 4 schoolkinderen en 6 ouderen, maar het is een strategisch punt, dat moet worden bezet, omdat men van hieruit de moerassen moet oversteken om de andere negorijen te bereiken. Van de Roomsche kamponlieden krijgt men niet gemakkelijk een prauw ter leen.", zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Papua Selatan. "Anak-anak sekolah di Po-Epe memeragakan sebuah tarian Ambon dengan mengenakan celana dan baju seragam, dan dipertunjukan di Okaba pada hari Perayaan Ratu. Busana ini dibeli dari penjualan hasil kebun (utamanya buah-buahan umbi umbian). Sekolah ini tidak menerima subsidi. Guru juga melayani “jemaat” Jawimoe, terletak ± 34 K.M. dari Po-Epe: 4 hari berdinas di Po-Epe dan 2 hari di Jawimoe. Sebagian besar penduduk Jawimoe memeluk agama Katolik Romawi, kami hanya ada 4 murid sekola dan 6 dewasa, namun merupakan lokasi strategis yang harus dikuasai karena dari tempat ini orang harus menyeberangi rawa-rawa untuk mencapai dudun-dusun lain.Sukar meminjam perahu dari penduduk kampong yang beragama Katolik Romawi."
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
91 Zuid N. Guinea. "Op de Merauke-rivier, 1 ½ dag varens van den hoofdplaats Merauke. De natuur is hier grootsch. Men ziet hier paradijsvogels en kroonduiven, waarop verboden is te schieten, allerlei soorten watervogels, o.a. een, die bij de nadering van de motorboot ineens onder water verdwijnt. Dan zijn er de kangeroe’s (saham), krokodillen en waterslangen, die soms nijdig een aanval op de boot wagen. Eb en vloed wisselen elkaar hier niet op hetzelfde moment als aan de kust. Onze goeroe’s moeten soms wekenlang deze rivier bevaren eer ze hun gemeenten hebben bereikt. De Kaja-kaja roeit niet graag tegen den stroom in en herhaalde malen pauzeert hij om jacht te maken op varkens of op kangeroe’s. Soms ook moet hij eerst een beetje sago kloppen. Men moet dus over een flinke dosis geduld beschikken. Per motorboot is de Merauke-rivier 3 á 4 dagen te bevaren. Tegen 6 u.n.m. laat men het anker vallen om eerst tegen half 6 den volgenden morgen de tocht voort te zetten. Een nacht in het oerwoud van het Papoeland op de rivier door te brengen laat onvergetelijke indrukken achter. Niet altijd heeft men er last van muskieten. Is de watervoorraad uitgeput, dan kookt men met en drinkt men er het rivierwater, het laatste in den vorm van thee: men moet er wel even aan wennen!", zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Zuid N. Guinea. "Op de Merauke-rivier, 1 ½ dag varens van den hoofdplaats Merauke. De natuur is hier grootsch. Men ziet hier paradijsvogels en ‘kroonduiven’, waarop verboden is te schieten, allerlei soorten watervogels, o.a. een, die bij de nadering van de motorboot ineens onder water verdwijnt. Dan zijn er de kanguru (saham), krokodillen en waterslangen, die soms nijdig een aanval op de boot wagen. Eb en vloed wisselen elkaar hier niet op hetzelfde moment als aan de kust. Onze goeroe’s moeten soms wekenlang deze rivier bevaren eer ze hun gemeenten hebben bereikt. De Kaja-kaja roeit niet graag tegen den stroom in en herhaalde malen pauzeert hij om jacht te maken op varkens of op kanguru. Soms ook moet hij eerst een beetje sago kloppen. Men moet dus over een flinke dosis geduld beschikken. Per motorboot is de Merauke-rivier 3 á 4 dagen te bevaren. Tegen 6 u.n.m. laat men het anker vallen om eerst tegen half 6 den volgenden morgen de tocht voort te zetten. Een nacht in het oerwoud van het Papoeland op de rivier door te brengen laat onvergetelijke indrukken achter. Niet altijd heeft men er last van muskieten. Is de watervoorraad uitgeput, dan kookt men met en drinkt men er het rivierwater, het laatste in den vorm van thee: men moet er wel even aan wennen!"
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
90 Ds. E. Durkstra in Bioba, 1934. Bijschrift: '1. De Inlandsch Leeraar A. Noy'alan in adatcostuum. 2. De fettor van Bioba. Ik midden achter.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Ds. E. Durkstra di Bioba, 1934. Keterangan foto: '1. Guru pribumi A. Noy'alan dalam pakaian adat. 2. Kepala Bioba. Saya di tengah, belakang.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
89 Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'De Timoreesche gemeente van Tjamplong na de godsdienstoefening op 1 jan. 1934, voor het Timor-kerkje. Op den voorgrond Oetoesan-Indjil F. Neno.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Keterangan foto oleh Ds. E. Durkstra: 'Jemaat Timor di Camplong, sesudah mengikuti ibadah gereja pada tanggal I Januari 1934, die depan gereja kecil Timor. Di depan, Oetoesan-Indjil F. Neno.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
88 Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'In Barate. Een deel der gemeente en een fluitorkest gevormd uit de schoolkinderen. Op den voorgrond goeroe Daulima.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Keterangan foto oleh Ds. E. Durkstra: 'Di Barate. Sebagian jemaat bersama sebuah orkes suling yang terdiri atas anak-anak sekolah. Di depan, guru Daulima.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
87 Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'De Maleische gemeente van Tjamplong voor het school-kerkgebouw op 1 jan. 1934 na de godsdienstoefening. De man, in het zwart gekleed, is de Inl. Leeraar van standplaats M.M. Noele.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Keterangan foto oleh Ds. E. Durkstra: 'Jemaat Melayu Camplong di depan bangunan sekolah-gereja pada tanggal 1 Januari 1934 sesudah mengikuti ibadah gereja. Laki-laki berbusana hitam adalah guru pribumi setempat, M.M. Noele.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
86 Ds. E. Durkstra met de radja van Amfo'an, diens vrouw en dochtertje te Lelogama, 1934, voor de woning van de radja., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Ds. E. Durkstra bersama raja Amfo'an, istri serta anak perempuannya di Lelogama, 1934, die depan rumah raja.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
85 Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'Na het overtrekken der Termanoe-rivier, die de grens vormt tusschen de beide landschappen Fatoe'leoe en Amfo'an.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Keterangan gambar Ds. E. Durkstra: 'Sesudah menyeberang rungai Termanoe yang merupakan batas antara kedua kawasan,Fatoe'leoe dan Amfo'an.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
84 Foto genomen tijdens de goeroe-conferentie van 1934 op Timor. Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'In Lelaboko. 1. De fettor (een hoofd) van Lelaboko. 2. De oetoesan Indjil Tertius Neno, naast hen, hun vrouwen., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Foto yang dibuat ketika diadakan konferensi guru tahun 1934 di Timor. Keterangan foto oleh Ds. E. Durkstra: 'Di Lelaboko. 1. Fetor (kepala) Lelaboko. 2. Oetoesan Indjil Tertius Neno. Kedua orang itu didampingi istri mereka.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
83 Foto genomen tijdens de goeroe-conferentie van 1934 op Timor. Bijschrift van Ds. E. Durkstra: 'De Timoreesche goeroe's der Afdeeling in adatcostuum, met enkele njora's.', 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Foto yang dibuat ketika diadakan konferensi guru tahun 1934 di Timor. Keterangan foto oleh Ds. E. Durkstra: 'Para guru Afdeling Timor dalam pakainat adat, beberapa di antaranya bersama istri mereka.'
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
82 Stovil Amboina nr. 12, "Kijkje in de slaapzalen"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 12, "Melongok ke ruang-ruang tidur".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
81 Stovil Amboina nr. 11, "In de eetzaal"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 11, "Di dalam ruang makan".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
80 Stovil Amboina nr. 10, "Tusschen Recreatiezaal en slaapzalen bij de put"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 10, "Di antara ruang rekreasi dan ruang-ruang tidur, dekat sumur".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
79 Stovil Amboina nr. 9, "Recreatiezaal met kerstboom"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 9, "Ruang rekreasi dengan pohon natal".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
78 Stovil Amboina nr. 8, "Een ander hoekje van de Recreatiezaal"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 8, "Sudut lain dari ruang rekreasi".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
77 Stovil Amboina nr. 6, "In de 3e klas"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 6, "Di dalam kelas 3".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
76 Studenten van de vijfde klas van de 'School tot Opleiding voor Inlandsche Leraars' (STOVIL) te Amboina. Foto voor het Kerkbestuur destijds behorend bij het Ambonse kerkelijke jaarverslag over 1934., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Para siswa kelas lima Sekolah Pendidikan Guru Pribumi 'School tot Opleiding voor Inlandsche Leraars' (STOVIL) di Amboina. Foto untuk pengurus gereja yang ketika itu dilampirkan pada laporan tahunan gereja Ambon tahun 1934.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
75 Stovil Amboina nr. 2, "Overzicht leslokalen"., 1934
Date:
1934
Penanggalan:
1934
Terjemahan:
Stovil Amboina nr. 2, "Gambaran umum ruang-ruang kelas".
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
74A Ds. Weyland, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Ds. Weyland
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
74B C.B. van Vooren, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Ds. C.B. van Vooren
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
74C Huwelijk van P.N. Vellekoop en Mary A Disher te Soerabaia, 23 januari 1936., 1936
Date:
1936
Penanggalan:
1936
Terjemahan:
Pernikahan P.N. Vellekoop dengan Mary A Disher di Soerabaia, 23 Januari 1936.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
74D Zittend, v.l.n.r. Mevr. V. Herwerden-Klooster, de bruid, bruidegom, Mej. Stegeman, Mevr. Förster-Bok. Staande: J. H. Groen, man. Gen.Motors, Mevr. Ploos v. Amstel - v. Dijl, Hr. Bos v. Loenen, apoth. Mej. Th. Steller, onderw, Hr. Niekoop, ouderling, Ds. Hildering, J. Förster, hoofd C.E.L.S., zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Duduk, dari kiri ke kanan: Nyonya V. Herwerden-Klooster, pengantin wanita, pengantin pria, Nona Stegeman, Ny. Förster-Bok. Berdiri: J. H. Groen, menejer Gen.Motors, Nyonya Ploos v. Amstel-v.Dijl, Tn. Bos v. Loenen, apot. Nona Th. Steller, guru Tn. Niekoop, anggota majelis Ds. Hildering, J. Förster, kepala C.E.L.S.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
73 Links: Dr. E. Emmen, rechts: Ds. Supit, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Kiri: Dr. E. emmen, kanan: Ds. Supit
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
72 Drie kerkelijke dienaren en hun echtgenotes met de ms. Marnix te Bataviagearriveerd op 4 november 1936. V.l.n.r.: mw. F.M.A Schaefer-Kramer en godsdienstleraar N.C.G. Schaefer, gehuwd 14 augustus 1936; mw. P.C. Visser-van Til en godsdienstleraar H. Visser, gehuwd 15 september 1936; mw. F. Schaefer-de Balbian Verster en Ds. V.E. Schaefer, gehuwd 1936., 1936
Date:
1936
Penanggalan:
1936
Terjemahan:
Tiga pelayan gereja bersama istri mereka tiba di Batavia menumpang kapal Marnix, tanggal 4 november 1936. Dari kiri ke kanan: Nyonya F.M.A. Schaefer-Kramer dan guru agama N.C.G. Schaefer, menikah 14 Agustus 1936; Nyonya P.C. Visser-van Til dan guru agama H. Visser, menikah 15 September 1936; Nyonya F. Schaefer-de Balbian Verster dan Ds. V.E. Schaefer, menikah 1936.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
71 Onbekend, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Tidak dikanal
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
70 Ds. Enklaar (geboren 29 augustus 1911), aangekomen te Batavia op 25 maart 1937, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Terjemahan:
Ds. Enklaar (lahir 29 Agustus 1911), tiba di Batavia pada tanggal 25 Maret 1937
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
69 De bevestiging van Ds. I.H. Enklaar (staande, rechts voor) en de intrede van Ds. J.J. Verdenius te Batavia op 4 april 1937., 1937
Date:
1937
Penanggalan:
1937
Terjemahan:
Pengukuhan Ds. I.H. Enklaar (berdiri, kana depan) dan Ds. J.J. Verdenius memulai pekerjaannya di Batavia tanggal 4 April 1937.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
68 Drie Nederlandse hulppredikers met hun echtgenotes vlak na hun aankomst te Batavia met het mailschip de ms. Christiaan Huygens op 26 september 1935. V.l.nr.: mw. Haanstra-de Boer en J. Haanstra; mw. Feunekes-Key en J. Feunekes; mw. Brokken-Singeling en J.C. Brokken., 1935
Date:
1935
Penanggalan:
1935
Terjemahan:
Tiga pendeta bantu Belanda bersama istri mereka, tak lama sesudah tiba di Batavia menumpang kapal Christiaan Huygens, tanggal 26 September 1935. Dari kiri ke kanan: Nyonya Haanstra-de bOer dan J. Haanstra; Nyonya Feunekes-Key dan J. Feunekes; Nyonya Brokken-Singeling en J.C. Brokken.
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
67 Ds. J.L. Brinkerink, zonder jaar
Date:
zonder jaar
Penanggalan:
zonder jaar
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Photo
66 Ds. K.F. Creutsberg, 1933., 1933
Date:
1933
Penanggalan:
1933
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia
 
 
 
Page: 1
 • previous | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • next