Uw zoekacties: Daftar dokumen-dokumen PKNI (GPI) tentang masa pendudukan Jepang

GPI-03 Daftar dokumen-dokumen PKNI (GPI) tentang masa pendudukan Jepang ( Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia )

beacon
 
 
Inventaris
155 ‘Rentjana Perhimpoenan Badan Pengoeroes Synode dan Ketoea2 Classis, Ketoea2 dan Anggota2 Koemisi tanggal 27 maart 1946’. Tomohon, 27 maart 1946 i
GPI-03 Daftar dokumen-dokumen PKNI (GPI) tentang masa pendudukan Jepang
Inventaris
155
‘Rentjana Perhimpoenan Badan Pengoeroes Synode dan Ketoea2 Classis, Ketoea2 dan Anggota2 Koemisi tanggal 27 maart 1946’. Tomohon, 27 maart 1946
Terjemahan:
‘Aantekeningen betreffende de bijeenkomst van het synodaal bestuur, de classisvoorzitters, alsmede voorzitters en leden van de commissies op 27 maart 1946’. Tomohon, 27 maart 1946; 14 pagina’s, AGMIM.
Jumlah:
14
Catatan tambahan:
AGMIM.
Bentuk luar:
14 pagina’s

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia

Kenmerken

Datering:
(1942-1945)
Beschrijving:
Lijst van documenten betreffende de japanse bezetting, (1942-1945). Chronologische nummering en beschrijving.