Uw zoekacties: Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hajim / ABOEBAKAR, H., 1957

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Abo-s, Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hajim / ABOEBAKAR, H., 1957
Judul:
Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hajim
Penulis:
ABOEBAKAR, H.
Subjudul:
dan Karangan Tersiar
Kode barcode:
152340
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Penomoran halaman:
975
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Penerbit:
Panitya Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasjim
Tahun publikasi:
1957
Tempat publikasi:
Jakarta
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia