Uw zoekacties: Iman Sesamaku dan Imanku / DARMAPUTERA, Eka, 1987

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Dar-i, Iman Sesamaku dan Imanku / DARMAPUTERA, Eka, 1987
Judul:
Iman Sesamaku dan Imanku
Penulis:
DARMAPUTERA, Eka
Kode barcode:
152364
Penomoran halaman:
92
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Subjudul:
Untuk memperkaya penghayatan theologi kita melalui dialog antar agama
Penerbit:
BPK-Gunung Mulia
Tahun publikasi:
1987
Tempat publikasi:
Jakarta
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia