Uw zoekacties: Penafsiran Kitab Suci / HARUN, Martin, 1998

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Har-p, Penafsiran Kitab Suci / HARUN, Martin, 1998
Judul:
Penafsiran Kitab Suci
Penulis:
HARUN, Martin
Subjudul:
Perbandingan antara Al-Qur'an dan Injil
Kode barcode:
152386
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Penomoran halaman:
37
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Penerbit:
Yayasan Wakaf Paramadina
Tahun publikasi:
1998
Tempat publikasi:
Jakarta
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia