Uw zoekacties: Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942 / HASANUDDIN, Chalidjah, 1988

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Has-a, Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942 / HASANUDDIN, Chalidjah, 1988
Judul:
Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942
Penulis:
HASANUDDIN, Chalidjah
Subjudul:
Api dalam Sekam di Sumatera Timur
Kode barcode:
152388
Penomoran halaman:
186
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Penerbit:
penerbit PUSTAKA
Tahun publikasi:
1988
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia