Uw zoekacties: Masdjid dan Makam Poenja Islam / No Name, 1926

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Nn-m, Masdjid dan Makam Poenja Islam / No Name, 1926
Judul:
Masdjid dan Makam Poenja Islam
Penulis:
No Name
Kode barcode:
152416
Penomoran halaman:
79
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Penerbit:
Balai Pustaka
Tahun publikasi:
1926
Tempat publikasi:
Jakarta
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia