Uw zoekacties: Agama-agama Kekerasan dan Perdamaian / SITOMPUL, Einar (ed.), 2005

Perpustakaan PTAD

beacon
 
 
Boek
1.5.4-Sit-a, Agama-agama Kekerasan dan Perdamaian / SITOMPUL, Einar (ed.), 2005
Judul:
Agama-agama Kekerasan dan Perdamaian
Penulis:
SITOMPUL, Einar (ed.)
Kode barcode:
152456
Penomoran halaman:
168
Kategori:
Aspek Sejarah Tertentu
Subkategori:
Sejarah Perjumpaan Gereja dengan Islam
Penerbit:
Bidang Marturia - PGI
Tahun publikasi:
2005
Tempat publikasi:
Jakarta
Organisatie: MAIS Archival Systems Indonesia